Strike Communications OY:

Analytiikka

Asiakasanalyysi

Asiakasanalyysillä hahmotetaan nykyisen asiakaskunnan profiili. Analyysi kertoo yritystasolla mistä nykyiset tuotot tulevat. Tuottoanalyysi paljastaa liiketoiminnan mahdolliset riskialueet ja kasvumahdollisuudet. 

Analyysi kertoo, onko jokin toimiala yli- tai aliedustettuna, ja miten tuottoja kerrytetään eri kokoisista yrityksistä. Analyysi kertoo myös, missä asiakkuuksissa on suurin lisämyyntipotentiaali. 

Hinta: 2550 €
+ data (200 €/ 1000 asiakasta)
Erilliset rikastusprosessit tarjouksen perusteella.

Tuottaminen

Asiakasanalyysi tehdään laskutusdatan pohjalta. Yrityksen asiakkaat arvotetaan (myynti/kate) ja niihin liitetään ajantasaiset y-tunnukset. Y-tunnukset ”peilataan” ison tietokannan (esim. Asiakastieto) kanssa. Peilaus tuottaa asiakasprofiilin. Asiakasprofiiliin kuuluu ns. kohderyhmämatriisi, jonka avulla voidaan löytää tuottoisimmat kohderyhmät. Näitä kohderyhmiä on mahdollisuus monistaa niihin yrityksiin, jotka ostavat kilpailijoilta. Analyysi tuottaa rikastetun asiakasdatan, joka on mahdollista viedä CRM:ään

Asiakkaan resurssit

• Aloituspalaveri- Toimittaa yritystunnuksilla varustettu asiakaslista, jossa on arvot mukana (esim. vuoden myynti). Jos y-tunnuksilla olevaa listaa ei ole olemassa, se voidaan rikastaa useilla eri metodeilla.
• Yhteenveto palaveri

Kenelle

Sopii kaikille B2B myyntiä tekeville yrityksille, jotka haluavat ymmärtää tuottojen lähteen ja profiilin. Sopii erityisen hyvin silloin, jos haluaa ymmärtää cross- selling mahdollisuudet, ja haluaa hyödyntää asiakasprofiilia uusasiakashankinnassa.

Kokonaisuus sisältää;

Yhteenveto
Toimenpide suositukset
Rikastettu asiakasdata

Markkina-analyysi

Markkina-analyysi kertoo markkinapotentiaalin. Se kertoo myös yritystasolla ne prospektit, jotka osuvat yrityksen optimaaliseen asiakasprofiiliin, mutta ostavat joltain toiselta toimittajalta. Markkina-analyysiin lasketaan myös optimaalisten prospektien myyntipotentiaali. Myyntibudjettia tehtäessä voidaan yritystasolla osoittaa ne kohteet, joista kasvu tehdään seuraavalla tilikaudella.

Markkinapotentiaali voidaan purkaa toiminnallisiksi tavoitteiksi, jotka viedään CRM:ään myyntijohdon kontrolliin ja raportointiin.

Hinta 1700 €
+ data (200 €/ 1000 prospektia)

Tuottaminen

Luodaan asiakasanalyysin pohjalta kohderyhmämatriisi, joka monistetaan prospektikantaan. Jos asiakasmatriisia ei ole olemassa, voidaan luoda arviopohjainen kohderyhmämalli. Kohderyhmämallia voidaan rikastaa, hakemalla markkinatietoa kyselyillä tai puhelin haastatteluilla. Saatu tulos voidaan monistaa prospektikantaan. Monistettu profiili ajetaan isoa tietokantaa vasten, ja saadaan ulos potentiaalisimmat prospektit.

Asiakkaan resurssit

• Aloituspalaveri- Kohderyhmä matriisin määrittely 1,5,h
• Yhteenvetopalaveri 1,5,h

Kenelle

Sopii B2B yrityksille, joilla on tavoitteena kasvattaa markkinaosuutta tai hankkia uusia asiakkaita.

Kokonaisuus sisältää;

Yhteenveto
Toimenpide suositukset
Rikastettu prospektidata
crossmenu