Strike Communications Oy

yritys

Asiakashankkija

Myyntijohtaja

CRM-osaaja

Excel natiivi

Yritysesittely

Strike Communications Oy on myynnin tehostamiseen erikoistunut  yritys.  Tehostamisen teemme luomalla päämiehillemme ymmärrettävän kuvan markkinoista ja yrityksen toiminnasta. 

Palvelutarjontamme sisältää kaikki myynnin ja markkinoinnin dataan liittyvät palvelut. Siivoamme dataa, määrittelemme kohderyhmiä, ja laskemme myyntimahdollisuuksia. Olemme alustariippumattomia, ja hallitsemmekin kaikki yleisimmät CRM alustat. Tarvittaessa kehitämme myynnin ja markkinoinnin tietojärjestelmää, tai kartoitamme uuden järjestelmän.

Missiomme on tehostaa päämiestemme asiakashankintaa, tai osoittaa parhaat cross-selling mahdollisuudet.

TB_meritaimen

ASIANTUNTIJUUS & OSAAMINEN

  • CRM JÄRJESTELMÄT
  • EXCEL OPEROINTI 
  • KOHDERYHMÄT JA PÄÄTTÄJÄDATA
  • MYYNTIRYHMÄN ARKI

HARRASTUS

  • KALASTUS
  • YLI 250 LEHTIARTIKKELIA
  • KALASTUKSEN TAITO -KIRJA
kirja

Tom Berg

Olen tavoitteellinen B2B suoramyynnin ammattilainen. Viime vuosikymmeninä on tullut kokemusta kenttä- ja telemyynnistä, sekä niitä tukevista markkinoinnin toimenpiteistä. Henkilökohtaisen myyntityön hallinta ja myyntiryhmän johtaminen ovat osa arkeani. Olen aina toiminut uusasiakashankinnan parissa, ja se onkin vahvasti mukavuusalueellani.

Työssä opittu ja käytännössä testattu CRM järjestelmien ja isojen tietokantojen hyödyntäminen ovat keskeinen osa uusasiakashankinnan toimintoja. Markkinaymmärryksen hankinta ja sen vieminen järjestelmiin ovat minulle arjen tekemistä. Pystyn myös tukemaan ja sparraamaan myyntijohdon arjen haasteissa.

Datapohjainen logiikka toimii myös kalavesillä. Olen vuodesta 1998 seurannut säädataa, ja muuntanut sen kalan käyttäytymismallien kautta suoraan saaliiksi. Matkalla on tullut julkaistua 250 artikkelia alan lehdissä ja yksi kalastusta käsittelevä kirja. Olen myös vuosien varrella tuottanut kahta kalan aktiivisuutta käsittelevää verkkopalvelua, jotka ovat algoritmipohjaisesti antaneet ennusteen saaliskalan käytökseen.

CRM alustat: Salesforce, Hubspot, Pipedrive, CRM Service, WebCRM
tom@strike.fi  / +358 400 726 619

Numeroiden valossa

0
Vuotta kokemusta
0
CRM operaatioita
0
Miljoonaa siivottua datariviä

Asiakkaiden
kommentteja

seteli-väri-1
lamppu

Avainkohderyhmät haltuun

”Halusimme alueellisen ja toimialakohtaisen asiakasanalyysin. Analyysista saatu tieto peilattiin prospektikantaan, ja siitä muodostettiin avainkohderyhmät. Tämä tieto on auttanut uusasiakashankinnan kohdentamisessa.”

Jukka Heinonen, toimitusjohtaja, Toyota Material Handling Finland Oy

 

johto

Asiakasymmärrys

”Punamustan asiakaskunta oli useiden yritysostojen jälkeen useiden eri ERP-järjestelmien syövereissä. Myyntijohdon oli mahdotonta ymmärtää kasvavan asiakasjoukon ja myyntihenkilöstön päällekkäisyyksiä. Strike Communications koosti ERP-järjestelmien laskutusdatan yhdeksi selkeäksi Excel tauluksi, joka antoi ymmärrettävän kuvan eri yksiköiden päällekkäisyyksistä. Tämä mahdollisti tehokkaan myynnin ohjaamisen.”

Markku Molenius, myyntijohtaja, Punamusta Oy

motivaatio

Kokonaisymmärrys parani

”Strike Communications tuotti meille “ison taulun” toimipisteidemme yritysmyyntipotentiaalista. Myyntipotentiaali laskettiin oman asiakaskantamme tuottojen perusteella, ja se pitää sisällään myyntipotentiaalin lisäksi yritysten kokoluokkatiedot, toimialat omistuspohjan ja konsernisuhteet.”

”Yritystietoihin liitettiin kattava päättäjätietokanta yhteystietoineen. Tällä kokonaisymmärryksellä näen markkinoiden alueellisen potentiaalin ja pystyn ohjaamaan myynnin ja markkinoinnin operaatioita.”

 Mika Järvinen, myyntijohtaja, työterveys ja hyvinvointipalvelut Lääkärikeskus Aava Oy

data

Selkeä jäsennetty tieto 

”Tom Berg teki meille CRM käyttöönoton ja Asiakas- ja Markkina-analyysin. CRM käyttöönotto tehtiin sovitun aikataulun mukaisesti, ja saavutimme sillä asiakashallintaan asetetut tavoitteet. Analyysin pohjalta pystyimme rakentamaan kohderyhmät, koska havaitsimme selkeästi asiakaskannan kasvumahdollisuudet, ja saimme selkeän kuvan prospektikannan tuottoarvoista. Selkeä jäsennetty tieto auttoi meitä ohjaamaan myyntiryhmää, ja opasti tavoitteen asetannassa. Segmentoitu asiakas- ja prospekti tieto vietiin CRM-järjestelmään.”

Arto Hellman, toimitusjohtaja Teknoma Oy

oikein

Markkinahallintaa

”Kekkilä halusi ymmärtää alueelliset myyntipotentiaalit Suomessa. Strike Communications teki Kekkilän myyntialueiden mukaan analyysin, jossa myyntipotentiaalit laskettiin jokaiselle alueelle. Se antoi ymmärryksen myyntialueiden mahdollisuuksista ja helpotti myynnin ohjaamisen lisäksi tavoitteen asetantaa.”

Jussi Kankainen, liiketoiminnasta vastaava johtaja,  Kekkilä Oy

lisää

CRM käyttöönotto

”Saimme CRM käyttöönoton myyntiprosessin hallitsemista varten. Tämän lisäksi CRM-järjestelmään rikastettiin avainkohderyhmät ja niihin liittyvät päättäjätiedot. ”

”Olemme pystyneet jalkauttamaan segmentoituja kohderyhmiä myyntiin, joka helpottaa tulosten ymmärtämistä ja operaatioiden jalostamista. Strike Communications on myös käynnistänyt Inside sales projektin, joka nopeuttaa myyntimahdollisuuksien luomista.”

Teemu Koskela, toimitusjohtaja Verticom Oy

eri

Tarkkaa segmentointia

”Strike linjasi uudelleen CRM järjestelmämme tietosisällön ja rikasti sen isojen tietokantojen yritys- ja päättäjätiedolla. Tarkkaan segmentoitu kokonaismarkkina ja tiedon jatkuva ylläpito huoltotoimenpiteineen on ollut keskeisiä tekijöitä kasvutarinassamme.”

Sami Solala, myyntijohtaja Nepton Oy

Varaa aika kalenteristani