Lyhyesti

Myynnin kasvattaminen on monille yrityksille haasteellinen tehtävä. Vielä vaikeampaa se on silloin, kun ymmärrys markkinasta on vajaa, tai perustuu työryhmän parhaisiin arvauksiin. Oikeiden päätösten tekeminen vaatii tietoa, joka pohjautuu mahdollisimman tarkasti faktoihin, eikä väljään arvioon. 

Teemme analytiikkaa, joka osoittaa nykyisen asiakaskunnan alisuorittajat, ja potentiaalisimmat prospektit.

Päätökset perustuu oikeaan tietoon

Analyysi paljastaa asiakaskunnan alisuorittajat

Data-analyysi löytää potentiaalisimmat prospektit


5tähteä

Miten myyn nykyiselle asiakasjoukolle enemmän?

Asiakasanalyysillä hahmotetaan nykyisen asiakaskunnan profiili. Analyysi kertoo yrityskohtaisesti mistä nykyiset tuotot tulevat. Analyysissa voidaan esittää ylätason yhteenvedot esimerkiksi toimialoittain tai yrityskokoluokittain. Analyysi osoittaa myös ne asiakkaat, joista saadaan tällä hetkellä eniten tuottoja, ja myös ne asiakkuudet, joiden tuottoja voitaisiin helpoiten kasvattaa. Analyysi paljastaa myös asiakaskannan mahdolliset riskialueet ja kasvumahdollisuudet.  

tarkastus

Tuottaminen

Asiakasanalyysi tehdään laskutusdatan pohjalta. Yrityksen asiakkaat arvotetaan myynnin tai katteen pohjalta ja niihin liitetään ajantasaiset y-tunnukset. Laskutustieto voi olla tuoterivintason tietoa, tai vuositason koontitietoa.

Y-tunnukset ”peilataan” ison tietokannan (esim. Asiakastieto) kanssa, jonka jälkeen saadaan tarkasteltavaksi täydellinen demograafisilla tiedoilla varustettu asiakasprofiili. Asiakasprofiili muodostaa kohderyhmien yhteenvedon, jonka avulla löydetään tuottoisimmat kohderyhmät. Rikastettu asiakasdata viedään CRM:ään

Vaatii asiakkaalta

• Y-tunnuksilla, OVT-tunnuksella tai yritysnimellä varustettu asiakaslista, jossa on mukana halutun seurantajakson myynti- tai katearvot. 
• Halutuimpien löydösten määrittely

eri

Kenelle

Sopii kaikille B2B myyntiä tekeville yrityksille, jotka haluavat ymmärtää tuottojen lähteen ja profiilin. Sopii erityisen hyvin silloin, jos haluaa ymmärtää cross- selling mahdollisuudet, ja haluaa hyödyntää tuottoisimpia kohderyhmiä uusasiakashankinnassa.

Antaa

  • Syvällisen asiakasymmärryksen
  • Syvällisen myyntiryhmän ymmärryksen
  • Rikastetun asiakasdatan
  • Toimenpidesuositukset
lamppu

Kokonaisymmärrys parani

”Strike Communications tuotti meille “ison taulun” toimipisteidemme yritysmyyntipotentiaalista. Myyntipotentiaali laskettiin oman asiakaskantamme tuottojen perusteella, ja se pitää sisällään myyntipotentiaalin lisäksi yritysten kokoluokkatiedot, toimialat omistuspohjan ja konsernisuhteet.”

”Yritystietoihin liitettiin kattava päättäjätietokanta yhteystietoineen. Tällä kokonaisymmärryksellä näen markkinoiden alueellisen potentiaalin ja pystyn ohjaamaan myynnin ja markkinoinnin operaatioita.”

 Mika Järvinen, myyntijohtaja, työterveys ja hyvinvointipalvelut Lääkärikeskus Aava Oy

Numeroiden valossa

0
Vuotta kokemusta
0
CRM operaatioita
0
Miljoonaa siivottua datariviä

yrityksen markkinapotentiaali

yrityksen optimaalinen asiakasprofiili

prospektien myyntipotentiaali

toiminnalliset tavoitteet CRM järjestelmään

kontrolli ja raportointi

Markkina-analyysi – Mistä lisää uusia asiakkaita? 

Markkina-analyysi kertoo yrityksen markkinapotentiaalin. Se kertoo myös yritystasolla ne prospektit, jotka osuvat yrityksen optimaaliseen asiakasprofiiliin, mutta ostavat joltain toiselta toimittajalta. Markkina-analyysiin lasketaan myös optimaalisten prospektien myyntipotentiaali. Myyntibudjettia tehtäessä voidaan yritystasolla osoittaa ne kohteet, joista kasvu tehdään seuraavalla tilikaudella.

Markkinapotentiaali voidaan purkaa toiminnallisiksi tavoitteiksi, jotka viedään CRM järjestelmään myyntijohdon kontrolliin ja raportointiin.

tieto

Tuottaminen

Luodaan asiakasanalyysin pohjalta kohderyhmämatriisi, joka monistetaan prospektikantaan. Jos asiakasmatriisia ei ole olemassa, voidaan luoda arviopohjainen kohderyhmämalli. Kohderyhmämallia voidaan rikastaa, hakemalla markkinatietoa kyselyillä tai puhelin haastatteluilla. Saatu tulos voidaan monistaa prospektikantaan. Monistettu profiili ajetaan isoa tietokantaa vasten, ja saadaan ulos potentiaalisimmat prospektit.

Asiakkaan resurssit

• Myyntialueiden jaottelu
• Analytiikan keskeiset tavoitteet

lamppu

Avainkohderyhmät haltuun

”Halusimme alueellisen ja toimialakohtaisen asiakasanalyysin. Analyysista saatu tieto peilattiin prospektikantaan, ja siitä muodostettiin avainkohderyhmät. Tämä tieto on auttanut uusasiakashankinnan kohdentamisessa.”

Jukka Heinonen, toimitusjohtaja, Toyota Material Handling Finland Oy

 

kommunikointi2

Kenelle

Sopii B2B yrityksille, joilla on tavoitteena kasvattaa markkinaosuutta tai hankkia uusia asiakkaita.

Antaa

  • Syvällinen markkinaymmärrys
  • Laajennettu myyntiryhmän ymmärrys
  • Rikastettu prospektidata
  • Toimenpidesuositukset

Varaa aika kalenteristani