kohderyhmä-väri

B2B Kohderyhmät ja data rikastus

huippi-asiakas

Miten tavoitan päättäjän? 

Järjestelmien tiedon puute on yleisin järjestelmän aiheuttama myynnin hidastumisen syy. Jos emme voi kohdistaa viestiämme oikealle päättäjille, tai tiedon etsimiseen menee kohtuuttomasti aikaa, hidastuu myynnin ja markkinoinnin prosessi huomattavasti.

Toimitamme yritys- ja päättäjäkohderyhmiä ja rikastamme dataa. Huolehdimme siitä, että järjestelmän yritys – ja päättäjätieto on ajan tasalla, ja tukee myynnin ja markkinoinnin tavoitteita. Käytämme datan rikastamiseen useita eri tietokantoja ja useita eri tekniikoita. Mielestämme parhaan lopputuloksen saa, kun käyttää kahta tai useampaa tietolähdettä yhtäaikaisesti tiedon rikastamiseen.

Kohderyhmärajaukset ovat hyvin moniulotteinen käsite, ja yleensä liikutaankin yrityksen kokoluokan ja toimialan ympärillä, joka sekin on varsin merkittävä rajauskriteeri. Kuitenkin kaupalliset yritysrekistereiden toimittajat pystyvät tuomaan esille muitakin varsin merkittäviä tekijöitä. Tuloslaskelmaan ja tasetietoihin perustuvat tunnusluvut ovat toisille merkittäviä tekijöitä silloin kun haetaan kohderyhmärajauksia tuloskuntoon tai velkaantuneisuuteen viittaavista tekijöistä. Toiset toimittajat tarjoavat yrityksen kasvuennustetta, joka perustuu toimialan ja alan kehitykseen, ja toiset liittävät yrityksiin tullin tilastoja.

Tänä päivänä segmentointia voidaan lähestyä monesta eri kulmasta, ja dataa on saatavilla runsaasti. Eri tietolähteitä ja tiedon osia voidaan yhdistellä sujuvasti. Jokaisen yrityksen kannattaakin miettiä omat primääri kohderyhmänsä, joita voi myös selvittää asiakasanalyysin avulla.


hyva-palvelu

Kohderyhmien rikastamista voidaan tehdä monella eri tavalla;

ostettu data

myyntiryhmän rikastama data

ulkopuolisen tekijän rikastama data

asiakkaiden rikastama data

Segmentoinnin datapisteitä

Yrityksen koko

Yrityksen toimiala

Yrityksen sijainti

Yhtiömuoto

Yrityksen omistuspohja: yksityinen, kunta/valtio, kotimainen konserni, ulkomainen konserni

Yrityksen tuloskunto

Vienti/Tuonti

joukko

Konsernit

Viime vuosina kohderyhmähallinnassa on nostanut päätään ns. konsernihallinta. Syynä tähän on tietysti konsernien laajeneminen ja markkinoiden keskittyminen. Keskitetyt konsernipäätökset muuttavat hankintojen logiikkaa ja prosesseja. Nämä asiat on hyvä ottaa huomioon, kun konserniyhtiöitä vastuutetaan myyntiryhmissä.

Tietolähteitä

  • Asiakastieto
  • Profinder
  • Bisnode
  • Alma
  • Taloustutka
  • Vainu
  • Linkedin

Numeroiden valossa

0
Vuotta kokemusta
0
CRM operaatioita
0
Miljoonaa siivottua datariviä