Datani on kuralla, miten eteenpäin?

Sekava ja hajallaan oleva data heikentää hankittujen järjestelmien hyötysuhdetta huomattavasti. Huono data saattaa johtaa joka kalliiseen ja työlääseen alustavaihtoon, vaikka tilanne voitaisiin ottaa haltuun dataa putsaamalla.

Yhdenmukaistamme ja siivoamme dataa. Poistamme päällekkäisyyksiä ja teemme datasta ehjän ja käytettävän. Siivottava data voi olla lähtöisin CRM järjestelmästä tai laskutus järjestelmästä. Otamme epäselvän datan järjestelmästä ja viemme takaisin putsatun, yhdenmukaistetun ja rikastetun datan.

Tyypillisiä datan siivoukseen ja yhdenmukaistamiseen liittyviä tilanteita ja epäselvyyksiä.

 

Yrityskaupat ja yritysten fuusioiden tuomat epäselvyydet

Useita asiakasnumeroita samalle asiakkaalle

Puutteelliset tiedot järjestelmässä tai järjestelmissä (integraation este)

Asiakkaiden toimipisteiden erottelutarve järjestelmässä

Puutteellisesti täytetty järjestelmädata

Linkittymätöntä dataa järjestelmässä

Liikaa vanhaa dataa järjestelmässä

Usein ko. tilanteista useampi on päällä samaan aikaan

data

Tuottaminen

Tuodaan ulos CRM data ja määritellään yhdessä siivousoperaation reunaehdot. Putsataan ja päivitetään data yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Lopuksi katsotaan yhteenveto uuden datan läpi.

Asiakkaan resurssit

Aloituspalaveri 1–1,5 h
Datan tason määrittelypalaveri 1-1,5 h
Yhteenveto 1-1,5 h

lamppu

Kenelle

Kaikille yrityksille, joilla on vahva epäilys siitä, että data on epäkuranttia, ja että datan siivoamisella toimintaedellytykset paranevat.
johto

Asiakasymmärrys

”Punamustan asiakaskunta oli useiden yritysostojen jälkeen useiden eri ERP-järjestelmien syövereissä. Myyntijohdon oli mahdotonta ymmärtää kasvavan asiakasjoukon ja myyntihenkilöstön päällekkäisyyksiä. Strike Communications koosti ERP-järjestelmien laskutusdatan yhdeksi selkeäksi Excel tauluksi, joka antoi ymmärrettävän kuvan eri yksiköiden päällekkäisyyksistä. Tämä mahdollisti tehokkaan myynnin ohjaamisen.”

Markku Molenius, myyntijohtaja, Punamusta Oy

Numeroiden valossa

0
Vuotta kokemusta
0
CRM operaatioita
0
Miljoonaa siivottua datariviä