Uusia asiakkaita,
ei sen kummempaa

Strike Communications Oy on B2B asiakashankintaan erikoistunut yhtiö. Käytämme uusimpia teknisiä apuvälineitä ja vanhoja hyväksi havaittuja keinoja asiakashankinnassa. Teemme töitä suoraviivaisesti ja lyhyellä vasteajalla. Pystymme auttamaan myyntijohtoa ja myyntiryhmää kaikissa myynnin tekemisen osa-alueissa.

Asiakashankinta on liiketoiminnan kasvun edellytys. Monille uusien asiakkaiden hankinta on lähes salatiedettä. Meille se on arkista tekemistä, joka perustuu korkeaan intensiteettiin ja järjestelmälliseen työskentelyyn. Luomme oppivan prosessin, joka ymmärtää markkinapalautteen ja pystyy mukautumaan muuttuviin tilanteisiin.

Uusasiakashankinnan Prosessi

Uusasiakashankinta on monelle yritykselle toiminnassa kaikkein haasteellisin alue. Voimakkaasti kilpailtu markkina on kaikille arkipäivää, ja resurssit pitää pyrkiä suuntaamaan mahdollisimman tehokkaasti. Olemme viime vuosikymmeninä oppineet, että tärkeintä on pyrkiä keskittymään oleelliseen. Oleellisen löytäminen ja selkeät ja tehokkaat prosessit ovat avain tulosten saavuttamiseen. Pidetään homma selkeänä ja yksinkertaisena, jotta pystytään nostamaan tempoa. Tuloksen tekemistä varten olen luonut viisiportaisen mallin, joka on helppo ymmärtää ja jalkauttaa myyntiryhmään;
1

Ymmärretään nykyisen asiakaskunnan profiili

a. Kannattavat tilit

b. Kasvatettavat tilit

c. Heikosti kannattavat ja kannattamattomat tilit

2

Ymmärretään markkinapotentiaali ja “Sweetspot”

a. Kannattavimmat prospektiryhmät

b. Volyymiprospektiryhmät

c. Kannattamattomat kohderyhmät

3

Tehdään myyntisuunnitelma

a. Tarjous / prospektiryhmä / tavoitteet x kohderyhmien määrä

b. Auditoidaan asiakkuuksien hallinnan järjestelmät (Myynti, Markkinointi, Asiakaspalvelu)

c. Integroidaan markkinoinnin operaatiot

4

Valitaan kontaktoinnin taktiikat ja luodaan prosessit

a. Ulkoisen kontaktoinnin mallit (ensikontaktointi)

b. Sisäisen kontaktoinnin mallit (myyntikontaktointi)

c. Nurturointi

5

Päätetään seurantamallit

a. Prospektikannan (kohderyhmien) muutosten seuranta

b. Myyntiryhmän tekemisen seuranta

c. Markkinatrendien seuranta

crossmenu

Liity sähköpostilistalle!

Saat näkemyksiä ja työkaluja myynnin hallintaan ja kasvattamiseen.

Olet onnistuneesti lisätty sähköpostilistalle!