CRM data ja kohderyhmät

Strike Communications Oy on CRM dataan ja kohderyhmiin erikoistunut yhtiö. Siivoamme ja rikastamme dataa, riippumatta siitä, millä alustalla toimitte.

kansi-1

Mistä lisää uusia asiakkaita?

Mikä on meille paras CRM?

Miten tavoitan päättäjän?

Datani on kuralla, miten eteenpäin?

kivet-väri

Data-analyysit

Mistä asiakkaita lisää uusia asiakkaita?

Markkina-analyysi kertoo yrityksen markkinapotentiaalin. Se kertoo myös yritystasolla ne prospektit, jotka osuvat yrityksen optimaaliseen asiakasprofiiliin, mutta ostavat joltain toiselta toimittajalta. Markkina-analyysiin lasketaan myös optimaalisten prospektien myyntipotentiaali. Myyntibudjettia tehtäessä voidaan yritystasolla osoittaa ne kohteet, joista kasvu tehdään seuraavalla tilikaudella.

CRM auditointi

Mikä on meille paras CRM?

CRM auditointi läpivalaisee järjestelmän pullonkaulat ja osoittaa nykyisen alustan kehitysmahdollisuudet. Joissain tilanteissa huomataan, että nykyinen ratkaisu olisi vaihdettavissa paremmin palvelevaan ympäristöön.

kasa-väri
kohderyhmä-väri

Kohderyhmät ja datan rikastus

Miten tavoitan päättäjän?

Järjestelmien tiedon puute on yleisin järjestelmä aiheuttama myynnin hidastumisen syy. Jos emme voi kohdistaa viestiämme oikealle päättäjille, tai tiedon etsimiseen menee kohtuuttomasti aikaa, hidastuu myynnin ja markkinoinnin prosessi huomattavasti. Toimitamme yritys- ja päättäjäkohderyhmiä ja rikastamme dataa. Huolehdimme siitä, että järjestelmän yritys – ja päättäjätieto on ajan tasalla, ja tukee myynnin ja markkinoinnin tavoitteita.

Datan putsaus

Datani on kuralla, miten eteenpäin?

Sekava ja hajallaan oleva data heikentää hankittujen järjestelmien hyötysuhdetta huomattavasti. Huono data saattaa johtaa joka kalliiseen ja työlääseen alustavaihtoon, vaikka tilanne voitaisiin ottaa haltuun dataa putsaamalla. Yhdenmukaistamme ja siivoamme dataa. Poistamme päällekkäisyyksiä ja teemme datasta ehjän ja käytettävän.

siivous-väri

Uusasiakashankinnan prosessi

120porukka

Ymmärretään nykyisen asiakaskunnan profiili

Kannattavat tilit. Kasvatettavat tilit. Heikosti kannattavat ja kannattamattomat tilit.

120euro

Ymmärretään markkinapotentiaali ja “Sweetspot”

Kannattavimmat prospektiryhmät. Volyymiprospektiryhmät. Kannattamattomat kohderyhmät

120case

Tehdään myyntisuunnitelma

Tarjous / prospektiryhmä / tavoitteet x kohderyhmien määrä. Auditoidaan asiakkuuksien hallinnan järjestelmät (Myynti, Markkinointi, Asiakaspalvelu). Integroidaan markkinoinnin operaatiot

120puhe

Valitaan kontaktoinnin taktiikat ja luodaan prosessit

Ulkoisen kontaktoinnin mallit (ensikontaktointi). Sisäisen kontaktoinnin mallit (myyntikontaktointi). Nurturointi

120seuranta

Päätetään seurantamallit

Prospektikannan (kohderyhmien) muutosten seuranta. Myyntiryhmän tekemisen seuranta. Markkinatrendien seuranta

Pyydä tarjous

Erikoisosaaminen: CRM järjestelmien ja isojen tietokantojen hyödyntäminen sekä henkilökohtaisen myyntityön hallinta ja myyntiryhmän johtaminen.