Myynnin ja markkinoinnin palvelut

Premium PreSales

Premium Presales yhdistää datan, puhelinviestinnän ja yrityksen viestikanavat yhdeksi kokonaisuudeksi. Se mahdollistaa prospekteihin suunnatun suoran viestinnän, ja liittää päättäjän yrityksen muihin viestintäkanaviin.

Premium PreSales kontaktoi puhelimitse asiakkaita ja prospekteja samalla laadulla ja intensiteetillä kuin yrityksen oma myyntiryhmä. Tavoitteena on luoda myyntiryhmälle myyntimahdollisuuksia, ja samalla rikastaa yrityksen asiakas- ja markkinadataa. Premium PreSales tuo lisäarvoa jokaisella puhelulla. Tuloksena voi olla sovittu asiakaskohtaaminen, ymmärrys asiakkaan tilanteesta tai kilpailijatieto.

Lue lisää

Data

Premium Presales hallitsee tiedon. Asiantuntijamme määrittelee CRM:n siten, että ne mahdollistavat monipuolisen tiedonhallinnan, joka rikastuttaa yrityksen tietopohjaa. Projektin aloitusvaiheessa syväluodataan myynnin merkitsevät tekijät,
ja muokataan CRM tietosisältö vastaamaan näitä tarpeita. 

Käydään myös läpi nykyisen CRM:n kohderyhmätiedot ja rikastetaan niitä kaupallisten tietokantojen avulla riittävän kohderyhmäymmärryksen saavuttamiseksi.

Lopuksi digitaaliset prosessit laitetaan palvelemaan arjen työnkulkuja jotta kokonaisuus palvelee liiketoiminnan tavoitteita.

Viestintä

Puhelut asiakkaisiin hoidetaan laadukkaasti, joka mahdollistaa jokaisen saavutetun päättäjän liittämisen yrityksen vaikutuspiiriin. Jos päättäjä ei ole valmis ottamaan vastaan heti, tallennetaan sopiva ajankohta myyjän työlistaan ja yritystietoihin. Voidaan myös sopia päättäjän kanssa, että hänelle voi lähettää tietoa, ja että hän hyväksyy Linkedin kutsun. Jokainen käyty puhelu tuo lisäarvon yrityksen myyntitoimintaan.

PreSales pitää yllä myös omia työlistoja, joita käydään läpi asiakkaan kanssa sovitulla aikataululla.

Ymmärrys

Oikein muodostettu CRM ympäristö, ja kerätty tieto antavat mahdollisuuden laajaan, ja syvälle menevään raportointiin. Ymmärrys tilanteesta lisääntyy, ja voidaan tehdä oikeansuuntaisia suunnitelmia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Premium PreSales kerää myös tietoja, joilla voidaan ohjata yrityksen koko myyntitoimintaa.

Puheluista saatu tieto- ja toimenpiteet viedään suoraan yrityksen myynnin ja markkinoinnin järjestelmiin.

PreSales Prosessin vaiheet

1

Kohderyhmän tarkka määrittely ja aineiston rikastaminen

a. Löydetään myynnin keskeiset tekijät (syvällinen segmentointi), määritellään ja muokataan CRM niiden mukaan.

b. Käydään läpi yrityksestä löytyvä data, ja rikastetaan se tarvittaessa kaupallisilla päättäjärekistereillä tai erillisellä manuaalisella rikastusprojektilla.

c. Hankitaan riittävästi päättäjätietoja (puhelinnumerot), jotta soittotyö ei hidastu

d. Jos jostain syystä ei ole saatavissa riittävän paljon yhteystietoja, sovitaan etukäteen menettely päättäjätietojen hankkimiseksi.

2

Luodaan digitaalinen prosessi, joka mahdollistaa kohderyhmän tehokkaan läpikäymisen

a. Sovitaan ajanvaraus prosessit

b. Sovitaan miten tehdään nurturoinnin toimenpiteet. (infot ja Linkedin pyynnöt)

c. Sovitaan tulevien tehtävien ylläpito ja jakaminen järjestelmässä.

3

Perehdytys ja yritysymmärrys

a. Tuotekoulutus

b. Yrityksen rakenne ja toimintaympäristö

c. Kilpalutilanne

d. Integroituminen myyntiryhmään

4

Keskustelut

a. Laadukkaat yhteydenotot, joissa on aikaa keskustella asiakkaan/ prospektin kanssa

b. Ylläpidetään ja rikastetaan CRM tietoja

c. Sovitaan infojen lähettäminen ja hyväksytetään Linkedin kutsut

d. Sovitaan asiakaskohtaamiset

e. Myyjä Match

5

Syvällinen raportointi

a. Sovittu raportointisykli ja malli.

b. Kattavat presentaatiot esimerkiksi johtoryhmä työskentelyyn. (Power Point)

c. Löydetään eri segmenttien resonointi yrityksen tarjoamaan.

6

Tavoitteet

a. Jatkuva syvällinen yhteistyö

b. Myyntimahdollisuuksien lisääntyminen

c. Jatkuva PreSales kehittyminen

d. Jatkuva myyntiryhmän ja myynti- ja viestintätavan kehittyminen

crossmenu